Περίοδοι Κατασκήνωσης
Κ.Π. ΝΕΑ ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΣ
2023


Α᾽περίοδος


17/06/23  έως 01/07/23Β᾽ περίοδος


03/07/23 έως 17/07/23Γ᾽περίοδος


19/07/23 έως 02/08/23Δ᾽περίοδος


04/08/23 έως 18/08/23E᾽περίοδος*


19/08/23 έως 02/09/23

*Η περίοδος αυτή θα πραγματοποιηθεί, αφού συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών