Περίοδοι Κατασκήνωσης
Κ.Π. ΝΕΑ ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΣ
2024


Α᾽περίοδος


17/06/24  έως 01/07/24Β᾽ περίοδος


03/07/24 έως 17/07/24Γ᾽περίοδος


19/07/24 έως 02/08/24Δ᾽περίοδος


04/08/24 έως 18/08/24E᾽περίοδος*


19/08/24 έως 02/09/24

*Η περίοδος αυτή θα πραγματοποιηθεί, αφού συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών