Οδηγίες για εγγραφές 2023


ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Οι εγγραφές κατασκηνωτών θα πραγματοποιηθούν φέτος κατόπιν ραντεβού.

Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες να ενημερωθούν εκ των προτέρων σχετικά με τον κανονισμό και τη πολιτική λειτουργίας της κατασκήνωσης.
«Κανονισμός Λειτουργίας Κατασκήνωσης»

Για τη διαδικασία της εγγραφής, απαιτείται οι γονείς/κηδεμόνες να προσκομίσουν πλήρως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα τα παρακάτω έγγραφα:

1. Δελτίο Εγγραφής (Επισύναψη εγγράφου «Δελτίο Εγγραφής»)
2. Πιστοποιητικό Υγείας – υπογεγραμμένο από το θεράποντα ιατρό του παιδιού
3. Ιατρικό Δελτίο – υπογεγραμμένο από το γονέα/κηδεμόνα (Επισύναψη εγγράφου «Ιατρικό Δελτίο»)

Οι γονείς/κηδεμόνες πρέπει να προσκομίσουν ορισμένα επιπλέον έγγραφα ανάλογα με το συμβεβλημένο φορέα που ανήκουν.

Ειδικότερα για τον ΟΑΕΔ, απαιτούνται τα παρακάτω έγγραφα:

1. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας γονέα/κηδεμόνα που έχει υποβάλει την αίτηση
2. Φωτοτυπία ΑΦΜ γονέα/κηδεμόνα που έχει υποβάλει την αίτηση
3. Φωτοτυπία ΑΜΚΑ γονέα/κηδεμόνα που έχει υποβάλει την αίτηση
4. Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Ασφάλειας γονέα/κηδεμόνα που έχει υποβάλει την αίτηση
5. Φωτοτυπία ΑΜΚΑ παιδιού
6.
Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Ασφάλειας παιδιού
7.
Επιταγή ΟΑΕΔ
8.
Συμφωνητικό ΟΑΕΔ σε δύο (2) φωτοτυπημένα αντίγραφα

*ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες να προσέλθουν εγκαίρως την ημέρα των εγγραφών και να είναι συνεπείς στη τήρηση του προσυμφωνημένου ραντεβού, έχοντας πλήρως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Σε διαφορετική περίπτωση, θα τηρείται αυστηρά η σειρά προτεραιότητας.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΟΑΕΔ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2023
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2023

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 2023